Časový program MSR 2015

Dátum Čas Čas
18.04.2015 12.00 koniec prezentácie 14.30 1.kolo
19.04.2015 09.00 2.kolo  
20.04.2015 09.00 3.kolo 15.00 4.kolo
21.04.2015 09.00 5.kolo  
22.04.2015 09.00 6.kolo  
23.04.2015 09.00 7.kolo  
24.04.2015 09.00 8.kolo  
25.04.2015 09.00 9.kolo 14.30 vyhodnotenie