Propozície MSR 2015

Majstrovstvá SR 2015 mládeže jednotlivcov chlapcov v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16, 18 rokov, dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov

Termín MSR 18. – 25. apríla 2015

Miesto konania: Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia – Liptovský Mikuláš
Riaditeľ turnaja: Ing. Juraj Ivan, tel.: +421/905701671 e-mail: juraj.ivan@stonline.sk
Mailová schránka pre MSR 2015 – msrsachm@gmail.com
Informácie - stránka: http://www.lss.chess.sk, http://www.chess.sk

Hlavný partner: Mesto Liptovský Mikuláš
Garant turnaja: 
Garant VV SŠZ: Ing. Zdenek Gregor, predseda Komisie mládeže VV SŠZ

Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)

Právo účasti:  
Chlapci a dievčatá do 8 rokov – ročník 2007 a mladší
Chlapci a dievčatá do 10 rokov – ročník 2005 a mladší
Chlapci a dievčatá do 12 rokov – ročník 2003 a mladší
Chlapci a dievčatá do 14 rokov – ročník 2001 a mladší
Chlapci a dievčatá do 16 rokov – ročník 1999 a mladší
Chlapci a dievčatá do 18 rokov – ročník 1997 a mladší
Dievčatá do 20 rokov – ročník 1995 a mladší

Štartovné: 10,- € za účastníka pri dodržaní termínu prihlášky.
Systém: Systém turnajov je stanovený Súťažným poriadkom jednotlivcov SŠZ. Splnenie týchto podmienok garantuje pri dostatočnom počte účastníkov švajčiarsky systém na 9 kôl (resp. 7 kôl), prípadne kruhový systém na 7 resp. 9 kôl. Vo výnimočných prípadoch budú spájané kategórie podľa rozhodnutia Komisie mládeže SŠZ.

Kategórie D16, D18, D20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj, pričom všetky hráčky sa vyhodnocujú v kategórii D20 a hráčky nar. v roku 1999 a neskôr si pred turnajom vyberú, či chcú byť tiež hodnotené v D16 alebo D18.
Hrá sa podľa pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.7. 2014 s úpravou k 1.10.2014 v článku 11.3b. Čakacia doba na príchod hráča k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu s remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov.
Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.5.2015 a na LOK SŠZ k 1.5.2015. Stanovenie, ktoré kategórie budú registrované na zápočet pre FRL, prislúcha VV SŠZ a bude oznámené najneskôr v termíne uzávierky prihlášok.
60 partií bude prenášaných online na technológii DGT od SŠZ a LŠZ na serveroch spoločnosti Creative Solution.
Tempo hry:
 90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý ťah od začiatku partie pre každého hráča.
Kritériá pre poradie: V turnajoch hraných švajčiarskym systémov pri rovnosti bodov Cut Buchholz bez výsledku najnižšie umiestneného súpera, plný Buchholz a suma postupových bodov (progres). V turnajoch hraných kruhovým systémom pri rovnosti bodov sa použije ako pomocné kritérium Sonnenborn-Berger a výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov. V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR resp. medailistoch, zorganizuje sa doplnkový turnaj resp. zápas obsahujúci aj kritérium „povinnosti výhry bieleho“ v rozhodujúcej partii.
Prihlášky: Termín 28.2.2015, 24.00. Uvedený termín sa týka aj objednávok ubytovania a stravy sprievodných osôb. Prihláška a objednávky pobytu po termíne s príplatkom 10 EUR za účastníka.
Číslo účtu Liptovského šachového zväzu 14832342/0200, IBAN SK20 0200 0000 0000 1483 2342, variabilný symbol bude zaslaný pri vyplnení prihlasovacieho formulára na stránke http://www.lss.chess.sk. V ojedinelých prípadoch bude akceptované aj zaslanie vyplneného prihlasovacieho formuláru mailom na mailovú adresu Majstrovstiev: msrsachm@gmail.com. Prihláška musí obsahovať priezvisko, meno a dátum narodenia hráča, kategóriu, v ktorej hráč hodlá štartovať, ELO FIDE vrátane ID-number, ELO SŠZ vrátane ID čísla SŠZ, klubovú príslušnosť a kontakt (meno, adresu, e-mail a telefón príp. adresu pre zasielanie korešpondencie) oprávnenej osoby. Odporúčame hromadné prihlášky jednotlivých klubov a oddielov vrátane rozpisu požiadaviek na ubytovanie a stravovanie. Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí finančných prostriedkov na účet LŠZ.

Vyhodnotenie:  Trofeje, diplomy, medaile, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii a ďalšie ceny pre umiestnených v poradí v celkovej hodnote 1.000 EUR.
Turnaje sú nominačnými pre reprezentačné podujatia MS, ME, MEU a iné v roku 2015.

Ubytovanie: Apartmány Holiday Village Typ A –  kapacita 4 lôžka a spoločenská miestnosť s možnosťou ďalšej prístelky

Cena na osobu na 1 noc
Ubytovanie a plná penzia (Ubytovanie len s raňajkami)
Pri obsadení apartmánu 4 platiacimi osobami 19 € (14 €)
Pri obsadení apartmánu 3 platiacimi osobami 22 € (17 €)
Pri obsadení apartmánu 2 platiacimi osobami 28 € (23 €)

Bungalovy Holiday Village Chatka typ B – kapacita 3 lôžka a spoločenská miestnosť

Ubytovanie a plná penzia (Ubytovanie s raňajkami)
Pri obsadení bungalovu 3 platiacimi osobami 22 € (17 €)
Pri obsadení bungalovu 2 platiacimi osobami 28 € (23 €)

Uvedené ceny zahŕňajú parkovanie, nezahŕňajú miestny poplatok 1 € na deň (10r. až 62r.).
Možnosť ubytovania v deň príchodu je pre účastníkov turnaja umožnený už od 10.00.
Stravovanie ako súčasť plnej penzie začína večerou v deň príchodu a končí obedom v deň odchodu.

Voľný čas a sprievodné akcie: Holiday Village Tatralandia poskytuje akciovú ponuku pre vstup do Aquaparku formou celodennej vstupenky (9,90 EUR/deň) a permanentnej vstupenky na 6 celodenných vstupov (49,50 EUR).
Časový plán je navrhnutý tak, aby sa partie hrali prevažne dopoludnia a bola možnosť neprerušovaného vstupu do Aquaparku.
Ďalšie organizované sprievodné aktivity budú šachová show Živý šach, simultánka a bleskový turnaj.
V priestoroch Kongresového centra je dostupnosť wifi signálu.