Ratingovanie turnajov MSR mládeže 2015

[pridané: 13.03.2015]

Prebieha online hlasovanie členov VV SŠZ a podľa aktuálnych súhlasných vyjadrení hlasujúcich sa dá už teraz oznámiť, že návrh bude schválený a že všetky súťaže okrem CH08 a D08 môžu byť zaregistrované na FIDE ratingovanie. Vstupným ratingom pre výpočet bude stav k 1.4.2015, kde sa dajú čakať ešte veľké zmeny po pridaní dlhodobých súťaží, z ktorých väčšina končí v priebehu marca a bude započítaná na aprílovú listinu FIDE. Všetci hráči v týchto skupinách budú musieť mať pridelené FIDE ID, čo zabezpečíme.