Registrácia

Registračný formulár slúži na vytvorenie konta pre prihlásenie skupiny ľudí:

  • Klub
  • Rodina (hráči so sprievodnými osobami)

Vyplnením údajov a dokončením registrácie získa registrovaná osoba možnosť zadávať prihlášky, vyberať ubytovanie do jednotlivých apartmánov a sledovať stav hromadnej prihlášky. Bez tohto postupu nie je možné prihlasovať hráčov cez online prihlasovací systém. Registrovaná osoba môže vytvárať a zadávať aj viac hromadných prihlášok.

E-mail slúži aj ako prihlasovacie meno do systému.